Figyelő

Rezervátumot hoznak létre a Földikutyáknak

Földikutya

Földikutya-rezervátum kialakításáról rendelkezett Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter. A jövő nemzedékek szószólója üdvözli a ritka, és védett faj bajai élőhelyének védetté nyilvánítását.

 
A Baján található 114 hektár kiterjedésű területet azzal a céllal nyilvánították védetté, hogy megőrizzék és fenntartsák a délvidéki földikutya élőhelyét, és a Bácskai-síkvidékre egykor jellemző táji adottságokat. Az intézkedés szerint tilos lesz a gyepet szántóföldi művelésbe vonni, erdőt telepíteni rá vagy beépíteni.

Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója üdvözli a délvidéki földikutya bajai élőhelyének védetté nyilvánítását. Közleményében köszönetet mond mindazoknak a kutatóknak, természetvédelmi szakembereknek, kormányzati tisztviselőknek, civil szervezetek munkatársainak, Baja város önkormányzata vezetőinek, a nyilvánosság szereplőinek, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a délvidéki földikutya bajai élőhelye országos jelentőségű védett természeti területté válhatott. A szószóló e nemzeti kincs fennmaradása érdekében a természetvédelmi kezelési terv következetes végrehajtását kéri.

A védetté nyilvánítás folyamata előremutató példája annak, hogyan kell és lehet is érvényre juttatni a gyakorlatban az Alaptörvény azon előírását, amely szerint a természeti erőforrások, köztük a honos növény- és állatfajok, valamint a biológiai sokféleség védelme az állam és mindenki kötelessége.

Forrás: Ecolounge.hu
Fotó: Mme.hu/Németh Attila